Terapie vztahu rodiče a dítěte

(Filiální terapie)

Terapie vztahu rodiče a dítěte je 10týdenní setkávání 4-5 rodičů. Tento přístup (dříve nazývaný Filiální terapie) vychází z principů herní terapie a jeho účelem je naučit rodiče základním terapeutickým dovednostem, které dále rozvíjí při domácí práci se svým dítětem. 

Setkávání probíhá v pevně daných termínech, ve frekvenci 1 x týdně. Jeden běh se skládá z 10 lekcí, časová dotace jedné lekce je cca 90 minut. Účelem každé lekce je porozumět probíranému principu a prakticky si jej v bezpečném prostředí vyzkoušet.

Filiální terapie se otevírá vždy po naplnění skupiny 4-5 rodičů. Při zájmu o přihlášení využijte sekci Kontakt.

Nová odpolední skupina od 18.4. 2023 (17:00 - 18:30) - volná místa


Filiální terapie vychází z principu, že vztah s rodičem má pro dítě ten nejvíce léčivý potenciál. Proto se ukazuje v řadě výzkumů jako účinnější při řešení různých výchovných obtíží než herní terapie s terapeutem. 

PRO KOHO JE URČENA: 

Vhodné pro matky nebo otce dítěte ve věku 3-10 let (po domluvě i starší), kteří jsou motivovaní k dlouhodobější práci se svým dítětem. Kurzu se účastní vždy pouze jeden z rodičů, druhý rodič může v případě zájmu využít jiný běh.

CÍLE: 

 • posílení vztahu/náprava narušeného vztahu rodiče s dítětem
 • rozvoj empatie rodiče
 • nácvik nastavování hranic
 • podpora duševní pohody dítěte
 • řešení psychických obtíží a výchovných problémů u dítěte (vychází z principů herní terapie)

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE: 

 • 100 % účast (při absenci se kurzovné za hodinu nevrací, je poté nutné dostudovat probírané téma)
 • motivace ke společné práci ve skupině (sdílení svých zkušeností, skupina slouží k vzájemné podpoře, ne kritice nebo srovnávání)
 • realizace pravidelných herních půlhodinek (1x týdně) se svým dítětem 
 • alespoň 1 nahrávka herní půlhodinky s dítětem

V CENĚ:

 • 10 setkání v délce 90 minut
 • edukační materiály a úkoly pro domácí práci
 • drobné občerstvení 

Jak hodnotí setkávání předešlí účastníci?

"Kurz byl pro mě velmi přínosný, změnil mi nejen způsob, jakým nahlížím děti... přinesl v jednoduché a zapamatovatelné formě "vzorce komunikace", které jsem rychle přijala za své ... usnadnily pochopit, proč se dítě chová, jak se chová, co vlastně ode mě nejvíc potřebuje, akceptovat snáz negativní emoce a zjednodušit a zmírnit
konflikty či domluvu." 

"Kurz mi přijde přínosný, setkávání se pravidelně a možnost postupně zkoušet metody je fajn.Byť ne vždy člověk má čas a možnosti to provést. Materiály, příkladné/cvičné situace atd.můžeme pak využít v praxi. Díky tomu, že půlhodinky moc u nás nešly jsem zakomponovala tyto věci do běžného života či hry." 

"Mnohem víc se snažím reagovat na děti dobře, protože mám jednoduchý klíč k tomu, jak to dělat. Dřív jsem v tom měla značný chaos, teoreticky jsem toho sice věděla dost, ale neměla zdání, jak to uplatnit v praxi. To dělení do jednotlivých kroků v lekcích mi velmi pomohlo." 

"Přišlo mi velmi přínosné zkoušení hry. Mrzí mne, že jsem viděla jen jednu video ukázku. Sama jsem nenatočila video, protože mi nesedla rodičovská skupina. Hrozně jsem ocenila nápad s napsáním vzkazu pro dítě. Dcera byla mnohem vstřícnější v komunikaci. Více se snaží kooperovat. Více si uvědomuji, význam "půlhodinek" - času stráveným s dítětem, kdy víceméně rozhoduje ono a já jsem s ním plně přítomná. Jsou to dovednosti, které se dají použít i při běžném životě." 

"Maximální spokojenost, kurz splnil svůj účel. Po 2 herních půlhodinkách nastaly změny." 


Stále váháte? Podívejte se na OTÁZKY A ODPOVĚDI