Terapie vztahu rodiče a dítěte

(Filiální terapie)

Terapie vztahu rodiče a dítěte je 10týdenní kurz pro skupinu 3-4 rodičů. Tento přístup (dříve nazývaný Filiální terapie) vychází z principů herní terapie a jeho účelem je naučit rodiče základním terapeutickým dovednostem, které dále rozvíjí při domácí práci se svým dítětem.

Kurz probíhá v pevně daných termínech, ve frekvenci 1 x týdně. Celkem se skládá z 10 lekcí, časová dotace jedné lekce je 90-120 minut. Účelem každé lekce je porozumět probíranému principu a prakticky si jej v bezpečném prostředí vyzkoušet.

Kurz se otevírá vždy po naplnění skupiny 3-4 rodičů. Při zájmu o přihlášení využijte sekci Kontakt.

PRO KOHO JE URČENA: 

Vhodné pro matky nebo otce dítěte ve věku 3-10 let, kteří jsou motivovaní k dlouhodobější práci se svým dítětem. Kurzu se účastní vždy pouze jeden z rodičů, druhý rodič může v případě zájmu využít jiný běh kurzu.

CÍLE: 

 • posílení vztahu/náprava narušeného vztahu rodiče s dítětem
 • rozvoj empatie rodiče
 • nácvik nastavování hranic
 • podpora duševní pohody dítěte
 • řešení psychických obtíží a výchovných problémů u dítěte (vychází z principů herní terapie)

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE: 

 • 100 % účast na kurzu (při absenci se kurzovné za hodinu nevrací, je poté nutné dostudovat probírané téma)
 • motivace ke společné práci ve skupině (sdílení svých zkušeností, skupina slouží k vzájemné podpoře, ne kritice nebo srovnávání)
 • realizace pravidelných herních půlhodinek (1x týdně) se svým dítětem 
 • alespoň 1 nahrávka herní půlhodinky během kurzu

V CENĚ KURZU:

 • 10 setkání v délce 90-120 minut
 • edukační materiály a úkoly pro domácí práci
 • drobné občerstvení