Terapie vztahu rodiče a dítěte

(Filiální terapie)

Terapie vztahu rodiče a dítěte je 10týdenní setkávání 4-5 rodičů. Tento přístup (dříve nazývaný Filiální terapie) vychází z principů herní terapie a jeho účelem je naučit rodiče základním terapeutickým dovednostem, které dále rozvíjí při domácí práci se svým dítětem.

Setkávání probíhá v pevně daných termínech, ve frekvenci 1 x týdně. Jeden běh se skládá z 10 lekcí, časová dotace jedné lekce je cca 90 minut. Účelem každé lekce je porozumět probíranému principu a prakticky si jej v bezpečném prostředí vyzkoušet.

Filiální terapie se otevírá vždy po naplnění skupiny 4-5 rodičů. Při zájmu o přihlášení využijte sekci Kontakt.

Termín podzim: pondělí 17:00-18:30


Filiální terapie vychází z principu, že vztah s rodičem má pro dítě ten nejvíce léčivý potenciál. Proto se ukazuje v řadě výzkumů jako účinnější při řešení různých výchovných obtíží než herní terapie s terapeutem. 

PRO KOHO JE URČENA: 

Vhodné pro matky nebo otce dítěte ve věku 3-10 let (po domluvě i starší), kteří jsou motivovaní k dlouhodobější práci se svým dítětem. Kurzu se účastní vždy pouze jeden z rodičů, druhý rodič může v případě zájmu využít jiný běh.

CÍLE: 

 • posílení vztahu/náprava narušeného vztahu rodiče s dítětem
 • rozvoj empatie rodiče
 • nácvik nastavování hranic
 • podpora duševní pohody dítěte
 • řešení psychických obtíží a výchovných problémů u dítěte (vychází z principů herní terapie)

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE: 

 • 100 % účast (při absenci se kurzovné za hodinu nevrací, je poté nutné dostudovat probírané téma)
 • motivace ke společné práci ve skupině (sdílení svých zkušeností, skupina slouží k vzájemné podpoře, ne kritice nebo srovnávání)
 • realizace pravidelných herních půlhodinek (1x týdně) se svým dítětem 
 • alespoň 1 nahrávka herní půlhodinky s dítětem

V CENĚ:

 • 10 setkání v délce 90 minut
 • edukační materiály a úkoly pro domácí práci
 • drobné občerstvení 

Jak hodnotí setkávání předešlí účastníci?

"Kurz byl pro mě velmi přínosný, změnil mi nejen způsob, jakým nahlížím děti... přinesl v jednoduché a zapamatovatelné formě "vzorce komunikace", které jsem rychle přijala za své ... usnadnily pochopit, proč se dítě chová, jak se chová, co vlastně ode mě nejvíc potřebuje, akceptovat snáz negativní emoce a zjednodušit a zmírnit
konflikty či domluvu."

"Mnohem víc se snažím reagovat na děti dobře, protože mám jednoduchý klíč k tomu, jak to dělat. Dřív jsem v tom měla značný chaos, teoreticky jsem toho sice věděla dost, ale neměla zdání, jak to uplatnit v praxi. To dělení do jednotlivých kroků v lekcích mi velmi pomohlo."