Terapie vztahu rodiče a dítěte

Otázky a odpovědi

Dochází na setkání s rodičem i jeho dítě? 

Setkání Terapie vztahu probíhají vždy v uzavřeném kruhu 4-5 rodičů bez dětí, jejich přítomnost není potřebná ani žádoucí. Během setkání se totiž budeme zabývat teorií i těžkostmi spojenými s výchovou, které by pro citlivé dětské uši nebyly vhodné. 

Nemusíte mít ale obavy, že by se kvůli tomu setkání stala neefektivními. Budete mít dost příležitostí si osvojené dovednosti vyzkoušet a děti zde budou s námi skrze vaše vyprávění a domácí videa.

Jaký rodič dochází na setkání? Můžeme se střídat?

Zpravidla na Terapii vztahu dochází ten rodič, který více potřebuje (nebo chce) zapracovat na vztahu se svým dítětem. Pokud se nemůžete rozhodnout, můžete mě kontaktovat a zkusíme to vyhodnotit spolu.

Důležité jsou i časové možnosti rodiče - který z vás se dokáže účastnit celých 10 týdnů setkávání a přitom pravidelně jednou týdně pracovat na herní půlhodince s dítětem.

Pokud se o daný přístup zajímá i druhý rodič, jsou dvě možnosti - buď podstoupí některý budoucí běh Terapie vztahu s jinou podpůrnou skupinou nebo se základní dovednosti naučí od prvního rodiče s pomocí manuálu.

Co když se nemohu účastnit všech setkání nebo v průběhu onemocním?

Ideální je samozřejmě plná nebo co největší účast na setkáních. Pokud ovšem z jakýchkoliv důvodů nebudete moci dorazit, zašlu vám shrnutí z našeho setkání do emailu. Každá lekce je podrobně popsána i v manuálu, který dostanete na první hodině. Pokud byste měli nějaké nejasnosti, můžeme si zavolat nebo je probrat před dalším setkáním.

Máme více dětí, můžeme podstoupit Terapii vztahu se všemi?

Pro terapii si vybíráte jedno dítě, se kterým budete po celou dobu pracovat. Je to proto, že zpočátku může být organizačně náročnější pravidelně zařazovat půlhodinku i s jedním dítětem. Ostatním dětem můžete nabídnout jako náhradu jinou aktivitu - třeba společnou hru nebo výlet na hřiště.

Jednotlivé dovednosti, které se na našich setkáních naučíte, ovšem můžete aplikovat v každodenních situacích i s dalšími dětmi. A jakmile se naučíte dost základů a budete vědět, že organizačně a časově vše zvládáte, můžete herní půlhodinky nabídnout i svým dalším dětem.

Jak probíhají jednotlivá setkání?

Součástí setkání je probrání trochy teorie o emocích dětí a výchově za pomoci manuálu, sdílení zkušeností rodičů a vzájemná podpora. Dost času věnujeme také rolové hře, která je nejúčinnější pro osvojení dovedností k domácí herní terapii. Samozřejmostí je i prostor pro dotazy.

Co když se mi to s dítětem nebude dařit?

Setkání jsou koncipována tak, abyste se učili od úplných začátků a měli dost příležitostí si jednotlivé dovednosti nacvičovat. Každopádně je úplně samozřejmé, že budete dělat chyby, všichni je děláme (i já během herních terapií po letech práce s dětmi). Nemusíte být v herních půlhodinkách s dítětem 100%.

Pokud se zde budou opakovaně vyskytovat problémy (třeba odpor dítěte nebo potíž s nějakou dovedností), pokusíme se jim společně přijít na kloub.

Může probíhat Herní terapie a Terapie vztahu zároveň?

Nemohou, jelikož by to bylo pro rodiče i dítě organizačně a psychicky náročné a ohrožovalo by to efekt obou těchto terapií. Jelikož obě formy pomoci vychází ze stejných kořenů, není třeba je kombinovat.

Dítě by také mohlo mít tendence přístup rodiče a terapeuta srovnávat, což by nebylo prospěšné pro žádný z těchto vztahů. Je možné začít Herní terapií a když jsou rodič a dítě připraveni, Herní terapie se ukončí a naváže se Terapií vztahu. Obráceně se to zpravidla neděje, protože rodiče po Terapii vztahu jsou připraveni s dítětem pracovat doma (tedy poskytnout mu Herní terapii v domácím prostředí). Spolupráci případně znovu navazují při výrazném zhoršení psychického stavu dítěte (například z důvodu náročné změny v životě).

Je pro nás lepší Herní terapie nebo Terapie vztahu?

Každá z těchto forem má svou výhodu. 

Při Herní terapii pracuje s dítětem přímo terapeut a rodič je zapojován pouze v rámci rodičovských konzultací (cca 1x za 1-2 měsíce dle frekvence). Terapeut tak může sledovat projev dítěte v reálném čase, ale začátek bývá pomalejší, jelikož si dítě k terapeutovi musí nejprve vybudovat pocit bezpečí. 

Terapie vztahu pracuje se stejným principem, s dítětem ovšem pracuje přímo rodič, což může být pro oba výzvou. Výhodou je ovšem přímočařejší posílení vztahu rodič-dítě než u Herní terapie a snazší aplikace potřebných změn do každodenních situací.

Pokud váháte, co je pro vás lepší, klidně mi napište a probereme to.

Kdy budou vidět výsledky? A jak poznám, že je Terapie vztahu účinná?

Každý rodič, dítě i jejich vztah jsou jedinečné a proto se zkušenosti s nástupem účinku Terapie vztahu liší. Stejně tak je odlišná změna projevu dítěte - někteří rodiče pozorují, že se jejich (dříve velmi neklidné) dítě v kontaktu více zklidnilo, jiní uvádí, že se jejich bojácné dítě dokáže více projevit... Efektem, ke kterému mu by měla Terapie vztahu vést, je snížení napětí u dítěte i rodiče, upevnění jejich vztahu a vzájemné porozumění. Více informací o benefitech Terapie vztahu rodiče a dítěte si můžete přečíst ZDE.