Terapie hrou

Stejně jako máme my dospělí přirozenou potřebu mluvit o svých zážitcích a tím uvolňovat napětí, tuto potřebu k vyjádření zažívají i děti. Jelikož ale u nich není jazyk vyvinut na tak pokročilé úrovni, mluví za ně především jejich aktivita. Můžete si tak všimnout, že dítě je najednou staženější, méně komunikuje, více se bojí... nebo na druhém pólu může více vyžadovat pozornost, často nešťastně zlobením, protože není schopné samo vysvětlit, že je v napětí, stresu nebo ho něco trápí. 

V herní místnosti může dítě za pomoci symbolické hry vyjádřit a postupně zpracovat různé zážitky, emoce a témata. Jelikož je tato hra pro dítě přirozená a bezpečná, nedochází zde k opakované traumatizaci.

Součástí herní místnosti jsou speciálně vybrané skupiny hraček a dalšího vybavení (terapeutické pískoviště, tvořivé materiály apod.), které podporují proces sebevyjádření.

Určena je pro děti ve věku cca 3 - 10 let. Tato věková hranice může být trochu širší, podmínkou k zahájení terapie hrou není schopnost vyjadřování (dítě může být i zcela nemluvící), je ale potřebná alespoň základní schopnost porozumění řeči.  

Této formě terapie se rovněž říká "na dítě zaměřená". Základem herní terapie je totiž individuální přístup ke každému dítěti. V herně je tak místo pro děti hravé, stydlivé, vzdorovité, pasivní i ty, kterých je "všude plno". 

Herní terapeut poskytuje v herně bezpečný a přijímající prostor, kde může dítě volně vyjadřovat své pocity i myšlenky, na které terapeut reaguje. Dítě se tak učí nejen rozpoznávat a vyjadřovat vlastní emoce a budovat si pozitivní sebeobraz. Postupně si osvojuje i schopnost seberegulace a sebekontroly.

Nejste si jisti, zda je herní terapie pro Vaše dítě vhodná? Na Vaše dotazy ráda odpovím při osobní schůzce či emailem.