Ratolest Brno - volné kapacity


Poskytujeme bezplatnou podporu pro dospívající a mladé dospělé ve věku 9-26 let z Brna a okolí, kteří se nacházejí v náročné situaci a hůře zvládají různé obtíže.

V Centru prevence a resocializace pracujeme s klienty, kteří si nevědí rady se svými emocemi a stresem, potýkají se se vztahovými problémy, jednají rizikově nebo se dopouští protizákonného jednání.

Primárně nabízíme preventivní program Z kruhu ven pro klienty ve věku 15-26 let, který v základní podobě zahrnuje 24 individuálních setkání a 2 skupinová setkání. Jedná se o spolupráci na půl roku až rok s případným prodloužením. Tento program se celkově zaměřuje na zvládání náročných životních situací (leták k tomuto programu zasílám v příloze).

Dále nabízíme možnost zapojení do preventivního programu Aristoteles pro děti ve věku 9-15 let a do probačního programu Změnit směr pro dospívající ve věku 15-18 let, kteří se již pohybují na hraně zákona.


RATOLEST BRNO, z.s.
Otevíráme dveře ke změnám

Bc. Michaela Jelenová

Terapeutka

+420 775 414 959

michaela.jelenova@ratolest.cz

třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno

www.ratolest.czwww.facebook.com/ratolestbrnowww.galerieratolest.cz