Příspěvky pojišťoven

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP - 111)

  • příspěvek 500 Kč až na 10 sezení 
  • pro dospělé a děti od 7 let
  • klient si musí u své pojišťovny vyžádat Poukaz pro klienta, který slouží k zaznamenávání návštěv u psychologa
  • po absolvování všech sezení odevzdá klient vyplněný Poukaz spolu s doklady o platbách za jednotlivá sezení

Více info zde: Psychosociální podpora

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP - 205)

  • příspěvek 500 Kč až na 5 sezení
  • pro dospělé a děti od 7 let


Více info zde: Duševní zdraví

Zdravotní pojišťovna škoda (ZPŠ - 209)

  • až do výše 2000 Kč

Více info zde: Prevence závažných onemocnění


Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV - 211)

  • na péči u mě nepřispívá (nabízí možnost příspěvku na konzultaci u klinického psychologa)

Revírská bratrská pokladna (RBP - 213)

  • na péči u mě nepřispívá


Jste klientem některé z pojišťoven, která příspěvky nenabízí? Nebojte se danou pojišťovnu kontaktovat s požadavkem, ať příspěvky na péči zváží.