Příspěvky zdravotních pojišťoven na péči

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP - 111)

Pojišťovna VZP přispívá 5000 Kč na psychoterapeutická sezení a konzultace (500 Kč na sezení, možné čerpat na maximálně 10 sezení ročně)

Platí pro období 1.1. 2023 - 31. 12. 2023

Podmínky:

 • Klient VZP
 • Dospělý nebo dítě od 7 let věku

Co udělat?

 • Na emailu opatrujse@vzp.cz nebo pobočkách VZP požádat o Poukaz pro klienta (nejdříve 1. 1. 2023)
 • Tento Poukaz donést (zaslat mailem) na sezení s psychoterapeutem (zapojeným v programu)
 • Po posledním absolvovaném sezení je třeba vyplnit online Průzkum spokojenosti
 • O příspěvek je nutné zažádat nejpozději 31. 12. 2023 (přes aplikaci Moje VZP, na přepážce VZP, do sběrného boxu), psychoterapeut vystaví fakturu
 • Součástí je pravidelné vyplňování dotazníků zasílaných emailem

Více informací: https://dusevnizdravi.vzp.cz


Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV - 211)

ZPMV přispívá na psychoterapeutická sezení 4000 Kč na psychoterapeutická sezení a konzultace (400 Kč na sezení, možné čerpat na maximálně 10 sezení ročně)

Platí pro období: 2. 1. 2023 - 31. 12. 2023 (nebo do vyčerpání financí)

Podmínky:

 • Klient ZPMV

 • Dospělý nebo dítě bez omezení věku

Co udělat?

 • Nahlásit psychoterapeutovi zájem o čerpání příspěvku
 • Psychoterapeut vystaví fakturu z uhrazených sezení
 • O příspěvek je možné žádat nejpozději do 31. 12. 2023 a zároveň nejpozději 3 měsíce od vystavení faktury

Více informací: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/psychoterapeuticke-poradenstvi

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP - 205)

Pojišťovna ČPZP přispívá na psychoterapeutická sezení a konzultace 2500 Kč (500 Kč na sezení, možné čerpat na maximálně 5 sezení ročně)

Platí pro období: 1.1. 2023 - 31. 12. 2023  

Podmínky:

 • Klient ČPZP
 • Dospělý nebo dítě od 7 let

Co udělat?

 • Nahlásit psychoterapeutovi zájem o čerpání příspěvku
 • Psychoterapeut vystaví fakturu z uhrazených sezení
 • O příspěvek je možné žádat nejpozději do 31. 12. 2023 a zároveň nejpozději 3 měsíce od vystavení faktury

Více informací: https://www.cpzp.cz/preventivni-program/73

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ - 209) 

Pojišťovna ZPŠ přispívá na psychoterapeutická sezení a konzultace 2000 Kč

Platí pro období: 1. 2. 2023 - 30. 11. 2023

Podmínky:

 • Klient ZPŠ
 • Dospělý nebo dítě bez omezení věku

Co udělat?

 • Nahlásit psychoterapeutovi zájem o čerpání příspěvku
 • Psychoterapeut vystaví fakturu z uhrazených sezení
 • O příspěvek je možné žádat nejpozději do 31. 11. 2023 a zároveň nejpozději 3 měsíce od vystavení faktury

Více informací: https://www.zpskoda.cz/dusevni-zdravi

Revírní bratrská pokladna (RBP - 123)

Pojišťovna RBP přispívá na psychoterapeutická sezení a konzultace 2500 Kč (500 Kč na sezení, možné čerpat na maximálně 5 sezení ročně)

Platí pro období: 1.1. 2023 - 15. 12. 2023

Podmínky:

 • Klient RBP
 • Dospělý nebo dítě od 7 let

Co udělat?

 • Nahlásit psychoterapeutovi zájem o čerpání příspěvku
 • Psychoterapeut vystaví fakturu z uhrazených sezení
 • O příspěvek je možné žádat nejpozději do 15. 12. 2023

Více informací: https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/a-55/