Kdo jsem

Ačkoliv využívají děti a dospělí při terapii jiný prostředek sebevyjádření, poslání je pro mě stejné - poskytnout prostor oboustranné důvěry, ve kterém má klient možnost budovat vztah především sám k sobě.

Po ukončení pětiletého studia psychologie na Masarykově univerzitě jsem nastoupila na Oddělení klinické psychologie v Orlickoústecké nemocnici. Zde jsem se začala připravovat na atestaci z klinické psychologie a nastoupila do dlouhodobého psychoterapeutického výcviku.

Díky rozmanité práci na OKP jsem získala zkušenost s komplexní psychologickou diagnostikou různých psychických stavů dospělých i dětí. Součástí mé profese byla jak krátkodobá spolupráce u lůžka pacienta (nejčastěji formou krizové intervence či podpůrného rozhovoru), tak dlouhodobá práce s ambulantními pacienty, kteří přišli na doporučení svého obvodního lékaře nebo psychiatra, případně z vlastní potřeby.

Vzhledem ke stále rostoucí potřebě terapeutické práce s dětmi jsem se začala vzdělávat v herní terapii. Zaměření tohoto výcviku vychází ze stejných kořenů jako můj psychoterapeutický výcvik pro práci s dospělými, jejich kombinace mi tak ukázala ucelený přístup ke všem věkovým kategoriím. 

Práce na klinice dětské neurologie mě pomohla k rozvíjení diagnostických dovedností, mou preferencí se ovšem jasně ukázala terapie dětí a dospělých.   

V rozvoji dovedností i získání nadhledu mi pomáhá pravidelná supervize s kolegy v rámci PCA Institutu i PTI v Bratislavě. V současné chvíli jsem v supervizní části výcviku PCA.

Řídím se etickým kodexem EAP (Evropská psychoterapeutická asociace).


Vzdělání

 • Doktorské studium (Ph.D.), katedra psychologie, FF MUNI - aktuálně probíhá
 • Psychologie (Mgr.), Filozofická fakulta, Masarykova univerzita Brno

Výcviky a kurzy

 • Kurz filiální terapie - Terapie vztahu rodiče a dítěte (PTI - Inštitút terapie hrou, aktuálně probíhá)
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v PCA, přístupu zaměřeném na člověka dle Carla Rogerse, PCA Institut Brno (aktuálně probíhá)
 • Výcvik v nedirektivní terapii hrou dle Virginie Axline (PTI - Inštitút terapie hrou) 
 • Workshop terapie hrou jako nástroj pomoci traumatizovaným dětem (PTI - Inštitút terapie hrou)
 • Psycholog ve zdravotnictví
 • Kurz Sandplay
 • Kurz Rorschachovy metody (pod vedením A. Poláka)
 • Kurz diagnostické techniky - Multidimenzionální kresebný test
 • Kurz vývojové psychopatologie
 • Kurz kompletní krizové intervence vč. chat a IT 

Pracovní zkušenosti

 • Soukromá praxe od r. 2020
 • Klinika dětské neurologie, Dětská nemocnice FN Brno 
 • Soukromá psychologická poradna Theraplay 
 • Oddělení klinické psychologie, Orlickoústecká nemocnice