Dospělí

Spolupráci formou psychoterapeutického rozhovoru (případně dalších technik) využívám u dospívajících, dospělých a seniorů.    Mým cílem je poskytnout bezpečný a přijímající terapeutický vztah, ve kterém klient zažívá možnost otevřít jakékoliv téma. 

ČÍM SE ZABÝVÁM?

  • Stres 
  • Obavy
  • Úzkosti
  • Deprese
  • Osobní krize
  • Traumatické zkušenosti
  • Důležité životní rozhodnutí
  • Potíže v oblasti vztahové i profesní
  • Psychosomatické obtíže
  • Zájem o sebepoznání a seberozvoj

Tento výčet je pouze orientační, zabývat se můžeme různými životními situacemi a problémy, které řešíte.

Pokud si nejste jisti, zda obtíže spadají do oblasti mého zaměření, můžete mne kontaktovat s dotazem na email, případně přes kontaktní formulář - sekce Kontakt

Očekávání a další možnosti si rovněž ujasníme na úvodní schůzce.

JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE?

Při Vašem objednání si domluvíme termín úvodní schůzky, na které si vyjasníme téma, které Vás přivádí a možnosti spolupráce.

Pokud se na spolupráci nedomluvíme, ráda Vám poskytnu kontakt na jiného odborníka, který se na dané téma specializuje.

Po úvodní schůzce následují individuální setkání, která trvají vždy 50 minut. Pracuji především formou psychoterapeutického rozhovoru (více o mém psychoterapeutickém vzdělání viz sekce O mě). V případě Vašeho zájmu můžeme zahrnout i nácvik relaxačních technik či práci s terapeutickým pískovištěm.  

Délka naší spolupráce a intenzita setkávání se přizpůsobí Vašim časovým možnostem. Nejúčinnější se však jeví schůzky 1 x týdně, maximálně 1 x za čtrnáct dní.