Děti

Terapeutická práce s dětmi se liší od přístupu k dospělým - ve svém raném věku děti nemají tak rozvinutou slovní zásobu ani dostatečné množství zkušeností, aby dokázaly plně vyjádřit svá trápení a komplikované emoce s tím spojené. Nemůžeme tak od nich čekat, že dokážou těžit z terapeutického rozhovoru stejně jako dospělí. Úkolem herního terapeuta je přizpůsobit se možnostem dítěte, protože: 

"Hračky jsou pro dítěte slovy, zatímco hra je jejich jazykem" (Garry L. Landreth)

ČÍM SE ZABÝVÁM?

  • Náhlá změna chování
  • Výchovné obtíže
  • Problematické vztahy s rodinou, vrstevníky, autoritami
  • Problémy s adaptací na změnu (stěhování, nástup do školy, rozvodová situace, úmrtí blízké osoby aj.)
  • Úzkosti a strachy, pokles nálady, vzdor, potíže s komunikací
  • Psychosomatické obtíže
  • Traumatické zkušenosti
  • Podpora sebedůvěry

Tento výčet je pouze orientační, zabývat se můžeme různými životními situacemi a problémy, které dítě potkaly. 

Pokud si nejste jisti, zda obtíže spadají do oblasti mého zaměření, můžete mne kontaktovat s dotazem na email, případně přes kontaktní formulář - sekce Kontakt

Očekávání a další možnosti si rovněž ujasníme na úvodní schůzce.


JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE?

Při objednání si domluvíme termín úvodní schůzky, na které se pobavíme o tom, s čím přicházíte a možnostech spolupráce. První schůzka probíhá bez přítomnosti dítěte.

Pokud se na spolupráci nedomluvíme, ráda Vám poskytnu kontakt na jiného odborníka, který se na dané téma specializuje. 

Po úvodní schůzce následují individuální setkání s dítětem formou herní terapie ve speciálně vybavené místnosti, délka je 45 minut. Vždy po 4 - 5 setkáních s dítětem se domluvíme na rodičovské konzultaci.

Aby byla herní terapie účinná, doporučují se pravidelné schůzky 1 x týdně, délka alespoň 12 setkání (dítě si postupně prochází fázemi, kdy si buduje důvěru v terapeuta, otevírá svá témata a poté dochází k jejich zpracování a ukončení procesu). V případě závažnějších obtíží je možná potřeba dlouhodobější spolupráce.

Další informace o tomto přístupu se dozvíte v sekci Terapie hrou.

Nově: Na úvodní schůzce se můžeme domluvit na zahájení kurzu terapie vztahu rodiče a dítěte (filiální terapie). Domácí herní půlhodinky je také možné zahájit po dokončení cyklu herní terapie a pokračovat tak v již zahájeném procesu.