Děti u obrazovek

Ráno sleduje pohádky než se rodiče probudí, chvilku hraje na mobilu před obědem, znovu pohádku u oběda ("když se dívá na televizi, více toho sní"), poté uprosí maminku o mobil v MHD ("když se nudí, tak zlobí... je to jen na chvilku")

Chvilky u obrazovek se ale postupně nasčítají do několika hodin denně. Ačkoliv bychom mohli vyjmenovat nespočet výhod, které nám obrazovky poskytují (například Skype hovor s babičkou z druhého konce republiky nebo výukové video v angličtině), neměli bychom opomíjet dopady jejich nadměrného užívání.

Je důležité zmínit, že mezi dětstvím a adolescencí dochází k nejdramatičtějším změnám ve vývoji mozku a nadměrné užívání obrazovek (což je více jak 2-3 hodiny denně) může jeho vývoj ovlivnit. U předškolních dětí se projevily například potíže s učením, řešením problémů, vývojem řeči nebo pohybových dovedností, následkem mohou být rovněž snížené sociální dovednosti. U dětí užívajících obrazovky více jak 7 hodin denně bylo zjištěno řídnutí mozkové kůry, jejíž funkcí je mimo jiné rozhodování.

Jaké mohou být důsledky nadměrného užívání obrazovek?

 • Potíže se spánkem
 • Zhoršení školního prospěchu
 • Snížení zájmu o čtení knih
 • Zkrácení času s rodinou a kamarády
 • Nedostatečná fyzická aktivita a pobyt venku
 • Nárůst váhy
 • Zhoršení nálad
 • Narušený sebeobraz a vnímaní vlastního těla
 • Úzkost z propásnutí něčeho důležitého
 • Méně času ke zkoumání jiných možností zábavy a relaxace

Americká akademie dětské a adolescentní psychiatrie uvádí následující doporučení:

 • Do 18. měsíce věku dítěte užívejte obrazovky pouze pro komunikaci (například Skype hovor s příbuzným)
 • Mezi 18. a 24. měsícem by měl být čas u obrazovky omezen na výukové programy v přítomnosti pečující osoby (společné sledování a komentování)
 • U 2 - 5letých dětí omezujte čas u nevýukových programů na 1 hodinu všední dny a 3 hodiny denně o víkendech 
 • Děti od 6 let podporujte ve zdravých návycích a omezujte jejich čas u obrazovek
 • Vypněte obrazovky během podávání jídel a výletů
 • Užívejte rodičovskou kontrolu na internetu
 • Neužívejte obrazovky k zahnání nudy nebo uklidnění vzteku
 • Vypněte a odložte obrazovky 30-60 minut před uložením ke spánku

Nemůžeme opomenout dospívající a adolescenty, kteří využívají obrazovky a internet každodenně, většinu času přitom užívají k propojení skrze sociální sítě. Ačkoliv se může zdát, že online komunikace plní stejný účel jako komunikace tváří v tvář, jejich dopad je dle výzkumů odlišný. Komunikace tváří v tvář a budování vztahů je spojené s životní spokojeností a mentálním zdravím. Skrze kontakt s ostatními se dozvídáme více o okolním světě i o sobě, zapojujeme se do různých skupin. V době dospívání je tato touha někam patřit (a tendence se srovnávat) ještě větší než v jiných obdobích. Sociální sítě nám ovšem dávají zkreslený obraz reality. Často slouží k prezentaci úspěchů a z kontextu vytržených zážitků, což si dospívající nemusí vždy uvědomovat. Komunikace přes ně může být dost často matoucí - sdělení druhého bez intonace, výrazu tváře nebo případného dovysvětlení může vést k častým nedorozuměním. Sociálně sítě tak mohou vést k narušenému sebepojetí, sociální úzkosti, depresi a v neposlední řadě závislosti na internetu. 

Jedním ze způsobů, jak pomoci dítěti zkrátit čas u obrazovek, je jít mu příkladem. Využívejte společný čas ke zkoušení různých sportů, podnikání výletů, hraní deskových her nebo jiné tvorbě. Podporujte své dítě v hledání a zkoušení nových koníčků, které nezahrnují čas u obrazovek, zapojte jej do různých skupin dětí s podobnými zájmy (od kresby fantasy až po rybářský kroužek). 

Pobytu dítěte na internetu asi úplně nezabráníte, ale vždy můžete tohoto média využít k prohloubení vašeho vztahu. Zajímejte se o videa, která dítě sleduje (Proč se ti líbí zrovna tento youtuber? Jaké tu nejradši posloucháš písničky?), zahrajte si s ním někdy jeho oblíbenou hru. Jednak váš zájem dítě určitě potěší (ačkoliv může být zpočátku skeptické, pokud jste to doposud nedělali), a za druhé pak nemusí mít takové zábrany se na vás v budoucnu obrátit, když na internetu narazí na něco, čemu nerozumí. 


Otázky pro vás:

 1. Kolik hodin denně stráví vaše dítě u obrazovek (a kolik jej strávíte vy)?
 2. Máte kontrolu nad tím, k jakému typu her, pořadů a videí se dítě může dostat?
 3. Snažíte se s dítětem bavit o tom, co právě sledovalo (a jak to pochopilo) nebo jej necháváte spíše pasivním?
 4. Bavíte se s vaším dospívajícím o sociálních sítích a důležitosti reálného kontaktu?

Čerpáno z: 

Neophytou, E., Manwell, L. A., & Eikelboom, R. (2019). Effects of excessive screen time on neurodevelopment, learning, memory, mental health, and neurodegeneration: A scoping review. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-21.

Screen Time and Children [online]. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry [cit.02.08.2021] Dostupné z: https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Children-And-Watching-TV-054.aspx