Ceník

Nejsem vázána smlouvami se zdravotními pojišťovnami, poskytuji péči za přímou úhradu. Výhodou je úplná anonymita - o péči nejsou vedeny žádné záznamy pod Vaším jménem. Ve svém soukromém zařízení Vám také mohu poskytnout rychlejší a flexibilnější termíny.

Individuální sezení - 50/45 minut

Dospělí / herní terapie 

500 Kč

Rodičovská konzultace

V průběhu schůzek herní terapie

500 Kč


Platbu je možné uskutečnit přímou úhradou během sezení, případně předem převodem na účet 1031427669/6100, do poznámky uveďte jméno a příjmení + datum setkání.

Pokud se nemůžete na schůzku dostavit, omluvte se prosím (emailem, telefonicky) co nejdříve. Při omluvě méně jak 24 hodin předem žádám o uhrazení 50 % z ceny sezení.

Součástí spolupráce není vyhotovení zpráv (např. posouzení dítěte pro účely rozvodového řízení aj.) V případě zájmu klienta je možné vystavit potvrzení o probíhající spolupráci.

Chcete se objednat?