Jak vybavit hernu - Agresivní hračky

Rodiče se často bojí pořídit svému dítěti agresivní hračky, protože se obávají, že tím podpoří problémové chování. Opak je ale pravdou - hračky mohou být skvělým nástrojem, jak se může dítě naučit své pocity a chování ovládat.

Každý v sobě nosí jistou dávku agresivity. V minulosti nám pomáhala v přežití a i v dnešní době je důležitá k zachování vlastního bezpečí nebo překonávání překážek (například ve formě asertivity). Pokud se jí nenaučíme přiměřeně projevovat, může se začít obracet dovnitř (sebepoškozování, sebeobviňování, deprese) nebo vůči ostatním (agresivní chování). Není proto účelem rodiče projevy negativních nebo destruktivních pocitů dítěte potlačit, ale nabídnout jim formu bezpečného vyjádření.

PŘÍKLAD: Pro rodiče je rozhodně lepší, když si sourozenci šermují molitanovými meči, které jim zakoupili, než ostrými klacky, které našli na zahradě. Stejné je to například s ubližováním sourozenci - můžete své dceři zakazovat bouchání do mladšího bratra, ale pokud jí nenabídnete vhodnou alternativu (třeba boxovacího panáka), u které může nahromaděné napětí vybít, bouchání se pravděpodobně za chvíli zase vrátí. Není to zlomyslnost, dítě ještě není dost zralé, aby dokázalo impuls přesměrovat jinam.

U (agresivních) hraček nerozlišujme, zda je něco pro holky nebo pro kluky. Ať je vaše dítě jakéhokoliv pohlaví, vždy je důležité, aby se ve světě umělo prosadit a překonávat překážky (přijatelná forma agresivity), ale bez ubližování ostatním nebo sobě (nepřijatelná forma).

Potenciál agresivních hraček:

  • Vyjádření a zpracování negativních emocí (vztek, strach aj.)
Pomocí hraček, které už prvoplánově vyjadřují nějaký pocit (například zuřivý dinosaurus se špičatými zuby) může dítě snadněji během hry uvolnit pocity, které se v něm během dne nashromáždily a kterým úplně nerozumí. Je to pro dítě často bezpečnější forma vyjádření, než o pocitech mluvit. 

  • Uvolnění psychického a fyzického napětí
Se zbraněmi (meči), boxovacím panákem nebo při trhání tuhého kartonu dítě zapojuje různé svalové skupiny a přímo tak dostává napětí pryč ze svého těla. Vlastně tím trochu napodobuje prastarou reakci, kvůli které napětí v těle našich předků primárně vznikalo - útok/útěk.

  • Respektování hranic
Pomocí hry se dítě učí ovládat své impulsy, rozpoznává hranice své i druhých lidí (např.co jeho kamarádovi už vadí). Nabídnutím správných hraček můžete dítě učit pravidla společnosti (např. "Na zeď střílet můžeš, ale na bratra ne." "Do panáka můžeš bouchnout, ale do maminky ne.")Všichni v sobě nosíme nějaké negativní emoce. Otázkou je, zda se s nimi naučíme pracovat nebo je budeme potlačovat, až se nám vrátí s větší silou jako bumerang. 

Agresivní hračky:

Zbraně - meč (molitanový, pěnový), zbraně (na gumové nebo pěnové náboje - například Nerf)

Boxovací panák (nafukovací, s pískem v základně) - raději lidská postava než roztomilé zvíře

Nepřátelská zvířata - dinosauři, žraloci, krokodýli aj.

Postavičky - vojáci, superhrdinové aj.

Materiál na ničení - karton, papírové ruličky